Mblidhet Këshilli Konsultativ, diskutime për bashkërendim Qeveri Qendrore-Qeveri Vendore, vendime sociale në shërbim të qytetarëve