Asambleja e Rajoneve vlerëson takimin e Korçës me homologët shqiptarë