Fondet e Bashkimit Europian si dhe roli i AER në to