Financat e Qeverisjes Vendore, rritet aftësia paguese