Dita e Dëshmorëve përkujtohet me homazhe pranë memorialit “Nënë Shqipëri”