Rritja e rajoneve si qendra të inovacionit për një sektor industrial konkurrues në Evropë