Kryeqyteti me 100 mijë pemë të reja, aksioni vijon deri në Ditën e Tokës