Mblidhet Këshilli Konsultativ i Qeverisjes Qendrore me Vetëqeverisjen Vendore. Diskutohen projektvendimet mbi menaxhimin e integruar të mbetjeve dhe integrimin evropian