Asambleja e Eurorajonit Adriatiko-Jonian mbështetje integrimit të Ballkanit Perëndimor. Kreu i Qarkut Tiranë rizgjidhet zv.President i Eurorajonit