Tirana – Abruzzo/Pescara: Ruajmë ura bashkëpunimi historike dhe ndërtojmë të reja lidhje mes rajoneve, bashkive e komuniteteve tona