Tirana mirëpret forumin e përbashkët shqiptaro-italian, “Asistenca për qytetarët, bujqësia sociale dhe agrobiznesi”