“MIQTË E EUSAIR”, grupi i Eurodeputetëve në mbështetje të strategjisë makrorajonale