Ofrimi i shërbimit të karrigeve me rrota për personat me aftësi të kufizuara