Tiranë, projekti i “ALSAR”, çanta dhe kancelari shkollore për 1000 nxënës në nevojë