Presidenti i Rajonit Abruzzo, D’Alfonso: Bashkëpunim në projekte që zhvillojnë rajonet tona