Këshillli i Qarkut projekt në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar në Rajonin e Tiranës