Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë në aktivitetet e ‘Dita e Zgjerimit’ në Komitetin e Rajoneve në Bruksel