“Tirana Farm”, projekt që zhvillon drejtimin social dhe ekonomik në zonat rurale