“Trofeu i Kalave” në Qarkun Tiranë, çiklistët nga i gjithë vendi në një tur fantastik për promovimin e vlerave historike