Dalipi- Neukirch: Rëndësia e rolit të këshillave vendorë në ruajtjen e demokracisë dhe interesit më të lartë të qytetarëve