Bashkia e Tiranës dëgjesë me anëtarët e Këshillit Bashkiak për draftin final të Planit të Përgjithshëm Vendor