Bashkëveprimi mes rajoneve dhe komunitetit Adriatiko-Jonian dhe urat lidhëse mes tyre