Këshilli i Qarkut Tiranë mbështet Kongresin e 3-të të Shoqatës Europiane – Aziatike të Kirurgjisë Onkologjike