Në Ditën Ndërkombëtare të Paqes, Dalipi: “Duhen vazhduar përpjekjet për të garantuar të drejtat e grave dhe vajzave”