Partneriteti rajonal evropian, kërkon paraqitje serioze në menaxhimin e projekteve