“Të miradministrojmë fondet e BE që të rrisim besimin, më pak seminare, më shumë punë për qytetarët”