Financat vendore, Dalipi: Një ligj që do të konsolidonte funksionimin e bashkive dhe qarqeve