“Tirana 1 vit në punë”, Bashkia e Tiranës bën bilancin e punëve publike në kryeqytet