Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë pjesë e grupit të punës për projektligjin “Për Financat Vendore”