Më shumë se 600 pjesëmarrës në Forumin e 1-rë të EUSAIR