Dita e Evropës: Një rast për të festuar, por edhe për të reflektuar