Romë, konferenca “Parandalimi dhe lufta kundër parregullsive financiare dhe mashtrimeve”