April 2016

April 29, 2016

Contact

Association of Albanian Regional Cauncils  Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk” Tirane Albania 1023 Email: associatonofalbaniaregions@gmail.com  Phone:+355 42 225141  

Pa kategori
Read More
April 29, 2016

Kontakt

Shoqata e Këshillave të Qarqeve të Shqiperisë Sheshi “Mustafa Qemal Ataturk”  Tiranë Email: associatonofalbaniaregions@gmail.com   Tel: +355 42 225141

Pa kategori
Read More