Zhvillohet konferenca për mbrojtjen e ujërave dhe zhvillimin e agrikulturës