“Vlerësimi për gruan është themeli i ndërtimit të shoqërisë”