Takim me ambasadorin e Zvicrës për rritjen e rolit të njësive të qeverisjes vendore