Një ditë ndryshe me 30 fëmijët e Shtëpisë së Foshnjës në fshatin SOS