Tirana, një qytet solidar ku do gjejnë veten të gjitha moshat