Qarku Tirane

Zv. Kryetari

 

Këshilli i Qarkut Tiranë në mbledhjen e tij të datës 09/09/2019 mbështetur në ligjin Nr.8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore të ndryshuar", nenet 51, pika 5/C, 54/C e 55, zgjodhi zj. Nertila Ndreu, Zëvendëskryetare e Këshillit të Qarkut Tiranë