Qarku Tirane

Programe

Published at : 19/09/2011 - 05:00

Ne kuadrin e zhvillimit rajonal, Keshilli i Qarkut te Tiranes ka bere perpjekje te vazhdueshme, per te mbeshtetur njesite vendore te qarkut, ne procesin e zhvillimit lokal. pjese e ketyre perpjekjeve eshte edhe pergatitja e dokumentit mbi orientimet strategjike per zhvillimin rajonal, ne qarkun e tiranes.