Qarku Tirane

Sociale

Prane Keshillit te Qarkut Tirane eshte krijuar Njesia per te Drejtat e Femijeve duke filluar nga muaji Dhjetor 2011.

 

Ne date 04/04/2012 Keshilli i Qarkut Tirane nenshkroi marreveshjen e bashkepunimit me Fondin e Kombeve te Bashkuara per Femijet (UNICEF) ne kuader te nje projekti te perbashket mbi “Monitorimin dhe raportimin e realizimit te te drejtave te femijeve ne Qarkun Tirane.