Qarku Tirane

Njoftime Punesimi

Jun 26, 2018    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist për arkivën Tiranë, në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut...

Mar 21, 2018    0

SHPALLJE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT TË HAPUR PËR KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut VIII të...

Mar 07, 2018    0

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

KËSHILLI I QARKUT TIRANË

Drejtoria Juridike Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore

Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve në...

Subscribe to RSS - Njoftime Punesimi