Qarku Tirane

Webinari "Turizmi në Eurorajonin Adriatiko-Jonian dhe kriza COVID-19: masat dhe mundësitë drejt qëndrueshmërisë"

Published at : 17/12/2020 - 16:27

Zhvillohet webinari on-line me mbështetjen e MED Komunitetit të Turizmit të Qëndrueshëm në kuadrin e Asamblesë së Përgjithshme të XVII AIE.
Përhapja e COVID-19 ka gjeneruar krizë të paparë pandemike në sektorin e turizmit gjithashtu një ndikim të fortë në makro-rajonin e Adriatik- Jonian. Duke qenë Turizmi ekonomik eshte kaq i rëndësishëm dhe drejtuesi shoqëror për zonën, pandemia Covid-19 ka prodhuar dëme të pamatshme në sektori i turizmit, veçanërisht në vendet dhe rajonet që janë shumë të specializuara dhe shumë turistike rajone të varura.
Bashkimi Evropian dhe strategjitë makro-rajonale të BE-së, të tilla si EUSAIR, mund të lehtësojnë turizmin procesi i rimëkëmbjes, përmes mundësive të financimit, aktivizimit të rrjeteve, platformave dhe strukturave për një shkëmbimi ndërmjet kolegëve për praktikat e mira dhe mësimet e marra dhe për grupimin dhe adresimin e përbashkët disa nevoja kombëtare, rajonale dhe lokale. Shumë rajone dhe autoritetet lokale do të duhet të promovojnë të reja modele alternative të turizmit për të stimuluar një rritje të qëndrueshme në territorin përkatës dhe për të krijuar, në në të njëjtën kohë, mundësi të reja punësimi.
Takimi online synoi të eksplorojë cilat janë masat e marra në nivele të ndryshme (të tilla si BE dhe niveli makro-rajonal) për të zbutur efektin e krizës Covid19 në Turizëm dhe për të ndihmuar sektorin dhe sektorin e tij faza e rimëkëmbjes. Webinari lejoi gjithashtu rajonet anëtare të Eurorajonit Adriatiko Jonian të ketë një platformë diskutimi me aktorë të tjerë kryesorë dhe vendimmarrës, duke pasur në të njëjtën kohë një pasqyrë e disa shembujve të mirë të modeleve alternative të turizmit të zhvilluara nga projektet Interreg me një fokus i veçantë në qëndrueshmërinë e turizmit.