Qarku Tirane

Takim online: Asambleja e Pergjitshme e XVII e Eurorajonit Adriatiko-Jonian

Published at : 17/12/2020 - 16:11

U zhvillua online Asambleja e Përgjitshme e XVII e Eurorajonit Adriatiko-Jonian me pjesëmarrjen e 33 rajoneve anëtare, ku përfshihen gjithashtu rajonet shqiptare si Qarku i Tiranës, Lezhës, Durrësit, Shkodrës, Fierit dhe Vlorës.
Takimi u moderua nga Sekretari i Pergjithshem i organizates z.Francesco Cocco.
Asambleja kishte rendin e ditës si më poshtë:
1. Ratifikimi i dokumenteve të punës të miratuar nga Komiteti Ekzekutiv i AIE me proceduren e shkruar konsultative qe u mbyll më 01/09/2020. Dokumentet janë:
- Raporti i Aktivitetit 2019;
- Deklarata Zyrtare Financiare e dorëzuar tek Autoritetet Kroate, viti 2019 + Shtojca “Përmbledhje e lëvizjeve të llogarive bankare - viti 2019”;
- Plani vjetor financiar 2020;
- Programi Vjetor i Aktivitetit 2020;
- Tarifat vjetore të anëtarësimit 2020;
2. Përmbledhje e aktiviteteve 2020-2021 dhe Planit Financiar 2021;
3. Prezantimi i aktiviteteve të komunikimit;
4. Propozimi për Tarifat e Anëtarësimit Vjetor 2021;
5. Çdo biznes tjetër.
Kryetari i Këshillit të Qarkut Tiranë z.Aldrin Dalipi i cili mban pozicionin e zv.Presidentit në këtë organizatë u shpreh në fjalën e tij:
“Unë do të doja të theksoja punën e shkëlqyeshme të bërë në këto dy vjet për të përfshirë të rinjtë e territoreve tona dhe për të ndarë me ta mundësitë e shumta pozitive që Bashkimi Evropian mund të ofrojë.
Për vendet para-anëtarësimit, siç është Shqipëria ime, një kulturë solide evropiane do të rritet, veçanërisht në gjeneratat e reja, do të shërbejë për të ndërtuar një klasë drejtimi të përgatitur dhe të hapur ndaj mundësive që do të shfaqen në të ardhmen.
Projekti AI NURECC, i cili shpresojmë të rifinancohet, na ka dhënë mundësinë të krijojmë një rrjet me shoqatat e të rinjve të zonës Adriatiko-Joniane. Ishte në Tiranë që ne filluam idenë e strukturimit të një forumi për të rinjtë që do të na lejonte të dëgjonim zërin e respektit të gjeneracionit të ri sipas përparimit dhe të gjitha nevojave në dhe të përpunojmë politikën e publikimit.
Kjo punë sigurisht do të jetë e dobishme për qeverisjen e Strategjisë Evropiane për Rajonin Adriatiko-Jonian (EUSAIR), duke pasur ambicien për të qenë në gjendje të krijojë një platformë dhe të jetë në gjendje të ndajë institucionet kombëtare dhe Europiane që veprojnë nga Europa.
Unë besoj se rrjeti ynë duhet të vazhdojë një punë për të pasuruar rrjetin e organizatave rinore, veçanërisht ato të Ballkanit Perëndimor, përdorimin e energjisë në komunikacionin dhe të gjitha mediat kryesore sociale për të arritur numrin më të madh të njerëzve.
Do të ishte mirë të konsolidojmë punën tonë gjithashtu për ta bërë Eurorajonin Adriatiko- Jonian protagonist, në dy vjet, në ngjarjet që do të organizohen në një rast dhe shpalljen e Tiranes "Kryeqyteti europian rinor 2022".
Presidenti i Eurorajonit Adriatiko-Jonian z. Nikola Dobroslavic vleresoi punen e organizates dhe presidences duke folur per nje vision te ri per te ardhmen e EAJ-se. Gjithashtu takimin e pershendeti dhe Presidenti i Rajonit te Abruzzos ne Itali, njekohesisht dhe zv.President i EAJ-se z.Marco Marsilio.