Qarku Tirane

Qarku Tiranë, pjesë e diskutimeve në seminarin e Projekteve Strategjike të Programit INTERREG MED, Marsejë, Francë

Published at : 18/04/2019 - 16:00

Si pjesë e fillimit të thirrjes së parë për projekte strategjike, Programi Interreg MED zhvilloi një seminar aplikues më 4 prill në Marsejë (Francë), i cili paraqiti modalitetet e pjesëmarrjes në thirrje.

Kjo thirrje është e kufizuar në strukturat e identifikuara midis partnerëve të projektit PANORAMED dhe Autoriteteve Kombëtare të Programit.

Seminari ishte i hapur për institucione publike ose organet ekuivalente publike. Këshilli i Qarkut Tiranë përfaqësohej nga zëvendëskryetarja zj. Bora Panajoti.

Në fokus të seminarit ishte diskutimi i hapur si të organizosh një partneritetet efektiv, duke mirëmenaxhuar burimet dhe duke qenë efikas në kohë.

Cilët janë partnerët e mundshëm? Fillimi i fazës së rrjetëzimit për të ndërtuar një propozim të fortë, etj.