Qarku Tirane

MEDCOOPALLIANCE: Skenarët e veprimeve në situatën POST-PANDEMIKE. Një deklaratë e përbashkët mbi politikat e kohezionit dhe marrëveshjes

Published at : 06/05/2020 - 19:18

Aleanca e Bashkëpunimit Mesdhetar (MCA) është një iniciativë që grupon së bashku rrjete të ndryshme të autoriteteve lokale dhe rajonale dhe qeveritë nga pellg. Si një rrjet i rrjeteve që bashkëpunojnë së bashku, MCA është një shembull i bashkëpunimit midis organizatave të ndryshme që përfaqësojnë disa autoritete rajonale dhe lokale mesdhetare me qëllim të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të integruar të pellgut.

Pesë anëtarët e iniciativës (Komisioni NdërMesdhetar i Konferencës së Rajoneve Periferike Detare, Eurorajoni Adriatiko -Jonian, MedCities, Pyrenees-Mesdheut Euroregion dhe Arka Latine) janë takuar praktikisht në prill të vitit 2020 për të shkruar një deklaratë të përbashkët për mënyrën se si aleanca mesdhetare vlera dhe puna në ditët e sotme duke projektuar disa ide për skenarin pas COVID19.
Anëtarët e Aleancës i bëjnë thirrje Bashkimit Evropian, dhe aktorëve të tjerë shtetërorë dhe shumëpalësh, në fushën e bashkëpunimit për të akorduar më shumë burime dhe të dedikojnë programe specifike për të mbështetur qeveritë lokale, së bashku me rritjen e nivelit të tyre të koordinimit. Sa i përket krizës SARS.CoV-2, Aleanca deklaron se në një moment kur disa kanë tundime të njëanshme, bashkëpunimi midis aktorëve është më i nevojshëm se kurrë. Ai gjithashtu deklaron se Marrëveshja e Gjelbër Evropiane dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm janë akoma hartat e duhura për skenarin e ri.

Presidenti i Eurorajonit Adriatiko Jonian, Nikola Dobroslavic, jep mbështetjen e tij për Deklaratën e Aleancës së Bashkëpunimit Mesdhetar (MCA): Politika e kohezionit dhe marrëveshja e gjelbër, më e vlefshme se kurrë sepse beson fuqimisht se një bashkëpunim më i mirë dhe zhvillim i qëndrueshëm në zonë është një gjendje e domosdoshme gjatë dhe pas pandemisë SARS.CoV-2.
Me poshte gjeni linkun e lajmit te publikuar ne faqen zyrtare te Eurorajonit Adriatiko-Jonian:
https://www.adriaticionianeuroregion.eu/news/medcoopalliance-post-pandem...