Qarku Tirane

Mbledhja Plenare e Komisionit te Ballkanit dhe Detit te Zit e CPMR-se

Published at : 27/10/2020 - 12:11

U zhvillua mbledhja Plenare e Komisionit te Ballkanit dhe Detit te Zit e CPMR-se online, ku u diskutua per Projekt Planin e Veprimit per periudhen Tetor 2020 deri Tetor 2022.
Dokumenti i planit te veprimit synon të kontribuojë në programimin global të CPMR Aktivitetet e Komisionit Ballkanik dhe të Detit të Zi për periudhën 2020-2022, duke marrë parasysh orientimet e reja politike të BBSC, agjenda e BE, dhe objektivat e përgjithshme të CPMR dhe veprimet, shfrytëzimin e deklaratave dhe aktiviteteve politike të kaluara të BBSC.
Ajo duhet të përbëjë një "kornizë për veprim" për anëtarët e BBSC, të ndërtuar mbi diskutimet midis të gjitha Rajoneve Anëtare të Ballkanit dhe Detit të Zi për t'u kthyer në konkrete vepron orientimet e reja politike të Komisionit Ballkanik dhe Detit të Zi dhe rrisin shikueshmërinë e saj politike në nivelet rajonale të BE dhe Ballkanit dhe Detit të Zi.
Ky dokument përbën gjithashtu perimetrin e veprimeve konkrete që do të ndërmerren nga Nënkryetarët e Komisionit Ballkanik dhe të Detit të Zi për të mbështetur aktivitetet e tyre në në përputhje me anëtarësimin në BBSC.
Për të siguruar qasjen pjesëmarrëse të këtij ushtrimi, ky dokument duhet të bihet dakord në parimet kryesore gjatë Seancës Plenare të BBSC (tetor 2020) dhe të miratuara në finale version në Asamblenë e Përgjithshme tjetër të BBSC nga anëtarësia e përgjithshme e BBSC(pranvera 2021).
Në një logjikë të vazhdimësisë së veprimit, ky proces pjesëmarrës nuk do të parandalojë BBSC të përfshihet në aktivitete afatshkurtra sipas parimeve kryesore të rëna dakord në Plenarin e saj ose në Rregulloren e Procedurës të ndryshuar së fundmi.