Qarku Tirane

Këshilli Qarkut Tiranë bashkëpunim për fondet IPA Adriatic CBC

Published at : 29/01/2018 - 19:57

IPA Adriatic CBC dhe Rajoni i Abruzzos organizuan më 24 janar në Aquila debatin teknik me temë "Lufta kundër mashtrimit, parregullsive dhe korrupsionit me fondet europiane", me pjesëmarrjen autoriteteve të larta italiane dhe Këshillit të Qarkut Tiranë.

Kjo tryezë diskutimesh kishte si mision angazhimin ndër-institucional për të ulur korrupsionin dhe mashtrimet me fondet e BE, fryt i një përpjekjeje të përbashkët dhe të koordinuar nga palët e ndryshme si dhe për të ndarë praktikat më të mira me vendet që aderojnë të jenë pjesë e BE.

Nënkryetarja e Këshillit të Qarkut Bora Panajoti, në fjalën e saj theksoi se Qarku i Tiranës shpreh gjithë mbështetjen dhe vlerësimin për IPA Adriatic dhe Autoritetin Menaxhues av. Paola di Salvatore.

Eksperienca shumë e mirë e këtyre viteve ka zgjeruar hapat konkrete në betejën kundër mashtrimit dhe parregullsive me fondet europiane. Bashkëpunimi territorial i 8 shteteve, rajoneve dhe qyteteve është një vullnet i përbashkët për të respektuar praktikat më të mira ndaj gjykojmë që së bashku kemi krijuar tashmë një komponent dinamik drejt një Europe me vlerat dhe parimet më të mira.