Qarku Tirane

Ekonomia e Gjelbërt dhe mundësitë e implementimit në vendin tonë

Published at : 20/11/2018 - 09:46

Në qytetin e Durrësit u zhvillua konferenca “Roli i Politikë-Bërjes Rajonale dhe Lokale mbi Zhvillimin e Inovacionit të Gjelbërt”.

Ky është eventi i 3-të Transnacional i MED për Zhvillimin e Gjelbërt, i cili organizohet për herë të parë në Shqipëri, duke shërbyer si një analizë të rolit të politikë-bërësve lidhur me inovacionin e zhvillimit të gjelbërt si dhe ndikimin e tij në ekonomi.

Kryetari i Qarkut Tiranë si zv. President i Euro-Rajonit Adriatiko Jonian, zoti Aldrin Dalipi në fjalën e tij u shpreh se “qyteti i Durrësit do të ishte një vend i duhur për të implementuar si Green Groëth ashtu dhe Blue Groëth, duke influencuar kështu si në ekonominë e rajonit por edhe në mënyrë të drejtëpërdrejtë në ekonominë e Shqipërisë”.

Duke folur në emër të Presidencës së Euro-Rajonit Adiatiko-Jonian, zoti Dalipi përmendi në fjalën e tij një komision të rëndësishëm të AIE: Komisioni për Mbrojtjen e Mjedisit që ka për qëllim promovimin e politikave të mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajonet tona.

Sipas tij ky komision ka qëllim kryesor përcaktimin e një vizioni dhe plani të përbashkët të Eurorajonit Adriatiko-Jonian duke marrë parasysh veçoritë e tij socio-ekonomike dhe mjedisore në mënyrë që të arrihet një zonë ambientale e ekuilibruar.

Përse është e rëndësishme Ekonomia e Gjelbërt?

Nëse vite përpara ekonomia varej nga përdorimi i burimeve natyrore sikur furnizimet të ishin të pakufizuara, sot rezultojmë në një 'krizë të burimeve', me një kërcënim të mungesave dhe rritjes së çmimeve.

Krijimi i një modeli bazuar në Ekonominë e Gjelbërt është shumë i rëndësishëm sepse duhet të mundësohet rritja ekonomike pa dëmtuar mjedisin.

Në një model të tillë duhet të kryhet menaxhimi sa më i mirë i burimeve, instrumenteve ekonomike që janë të mira për mjedisin, mbështetjen e inovacionit, politikave më të mira për ujë dhe mbeturinave dhe përpjekjeve për të rritur konsumin dhe prodhimin e qëndrueshëm.

Aplikimi i një modeli të tillë në qytetin e Durrësit, sjell një zhvillim si në anën urbane (inovacion në qytet) dhe atë rurale (agroturizmit dhe agrokulturës).