Qarku Tirane

“Info Day”, një hap drejt ndërtimit të një dialogu midis strukturave të EUSAIR dhe Rinisë Adriatiko-Joniane

Published at : 12/12/2018 - 09:54

EuroRajoni i Adriatiko-Jonian organizoi Ditën e Informacionit "Rinia Adriatiko-Joniane ka të Ardhmen e Saj" në Campobasso (Itali) më 10 dhjetor 2018.

Ky takim erdhi pas konferencës prezantuese e nismës AI-NURECC në bashkëpunim me CPMR dhe Këshillin e Qarkut Tiranë, të zhvilluar në Tiranë në 20 nëntor të këtij viti, e cila u organizua nga Këshilli i Qarkut Tiranë.

Veprimtaria u ndoq nga rrjetet partnere të AI-NURECC, zyrtarët e politikave të BE-së, organizatat që mbështesin fuqizimin dhe pjesëmarrjen e të rinjve dhe disa aktorë të nivelit lokal dhe kombëtar, duke përfshirë rreth 80 nxënës nga shkollat e mesme lokale.

Ajo u organizua në përputhje me synimet e Iniciativës AI-NURECC, e cila mbështet bashkëpunimin me të rinjtë dhe i vendos të rinjtë në thelbin e veprimit të saj.

Në kuadër të AI-NURECC Youth Action, Dita e Informacionit ishte një hap i parë drejt promovimit dhe ndërtimit të një dialogu të hapur midis strukturave institucionale dhe teknike të EUSAIR dhe Rinisë Adriatiko-Joniane. Inkurajimi i pjesëmarrjes së të rinjve në jetën demokratike dhe shoqërinë paraqet prioritet të BE-së.

Ajo mishërohet në Traktatin për Funksionimin e BE-së dhe shprehet në objektivat e Strategjisë Rinore të BE-së, si dhe në strategjinë e zgjerimit të Bashkimit.

Duke rritur ndërgjegjësimin për mundësitë e mundshme për të rinjtë e Adriatikut Jon, ngjarja kishte për qëllim të lehtësonte pjesëmarrjen e tyre në krijimin, artikulimin dhe zbatimin e EUSAIR.

Rajoni mund të(dhe duhet) të marrë në konsideratë të gjitha praktikat e mira të zbatuara në nivel lokal në mënyrë që t'i kapitalizojë ato dhe të frymëzojë hapat e ardhshëm drejt afrimit të mendimeve të gjata, përfshirëse dhe pjesëmarrëse në vendimmarrje, sidomos kur bëhet fjalë për të rinjtë brezat.

Në këtë drejtim, EuroRajoni Adriatiko-Jonian paraqiti një iniciativë të dytë që do të japë në pranverë 2019 në Malin e Zi: Forumi i Organizatave Rinore Joniane të Adriatikut (AIYOF).

Me qëllim të përfshirjes aktive të Organizatave Rinore të tetë vendeve të EUSAIR, AIYOF do të hartohet për të stimuluar Rininë Adriatiko-Joniane që të marrë në zotërim prioritetet, objektivat dhe mundësitë e lidhura me BE-në dhe Strategjinë, duke u dhënë zë atyre nevojave.

AIYOF do të përfaqësojë një mundësi të jashtëzakonshme për të rrjetëzuar dhe diskutuar temat e EUSAIR përmes lenteve të të rinjve dhe, më e rëndësishmja, të ndajë rekomandimet rreth një agjende të mundshme për të rinjtë me vendimmarrësit dhe palët e interesuara të EUSAIR.

Për më tepër, ngjarja ishte një rast për shpalljen e nënshkrimit të ardhshëm të Memorandumit të Mirëkuptimit midis Eurorajonit të Jonit Adriatik dhe Bienales së Artistëve të Rinj të Europës dhe Mesdheut (BJCEM).